Soglasje za obdelavo osebnih podatkov

Naše storitve in produkte, ki jih nudijo portali družbe Euro Foto, d.o.o. Kranj, naslov Poslovna cona A20, 4208 Šenčur, matična številka 5641241000, davčna številk SI64550125, zakoniti zastopnik družbe Metod Bobnar, ki bo upravljalec vaših osebnih podatkov, lahko koristite, če nam boste potrdili obrazec, ki ste ga prejeli na el. naslov.

S posredovanjem oz. izpolnitvijo zahtevanih osebnih podatkov izjavljam, da sem seznanjen in soglašam ter izrecno dovoljujem upravljalcu mojih osebnih podatkov družbi Euro Foto, d.o.o., Kranj, naslov Poslovna cona A20, 4208 Šenčur ( v nadaljevanju družba), da zbira in obdeluje moje osebne podatke, ki sem jih vnesel v vnosni obrazec za naslednje namene:

1. Direktnega trženja produktov in storitev družbe , ki so vsakokrat objavljene na spletni strani in sicer za namen:
Prejema in obdelave naročila, poizvedbe oz. vprašanja, pripravo ponudbe oz. odgovora ter vzpostavitve kontakta oz. komunikacije.

Soglašam z obdelavo mojih osebnih podatkov s strani družbe in izjavljam, da sem seznanjen z namenom obdelave teh osebnih podatkov za potrebe neposrednega trženja in sem seznanjen z dejstvom, da se lahko kadarkoli odjavim/odstopim od soglasja za namen direktnega trženja s klikom na povezavo za odjavo.

2. Posredovanja sporočil z oglasnimi vsebinami za namen:
Obveščanja o obravnavi reklamacij, tehničnih novostih produktov o novih produktih in storitvah, posebni dnevni ponudbi, ugodnostih pri plačilih za produkte in storitve, ki so vsakokrat objavljene na spletni strani družbe.

Soglašam z obdelavo mojih osebnih podatkov s strani družbe in izjavljam, da sem seznanjen z namenom obdelave teh osebnih podatkov za namen obveščanja po naslednjih poteh:

Seznanjen sem z dejstvom, da se lahko kadarkoli odjavim/odstopim od soglasja za namen prejemanja sporočil z oglasnimi vsebinami s klikom na odjavo posamezne poti.

Potrjujem da sem starejši/a od 15 let in sem seznanjen/a s Splošnimi pogoji obdelave osebnih podatkov, katere sem podal prostovoljno ter svojimi pravicami do upravljalca mojih osebnih podatkov.
Vaše osebne podatke bomo hranili tako dolgo, dokler se ne boste s klikom na odjavo odjavili iz naše zbirke osebnih podatkov za posamezne namene uporabe in poti.

Obdelava in varna uporaba vaših osebnih podatkov se bo vršila v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1 in Uredbo (EU) 2016/679 in družba, ki je upravljalec vaših osebnih podatkov izjavlja, da nosi popolno odgovornost za zakonito uporabo.

Izjavljamo, da vaših osebnih podatkov, katere ste nam posredovali ne bomo prenašali izven naše zbirke osebnih podatkov.

Poleg odjave/odstopa od vašega soglasja za posamezne namene imate v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov ZVOP-1 in v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 GDPR še naslednje pravice, ki jih uveljavljate pri družbi na način, da pošljete zahtevo po e-pošti na e-naslov info@eurofoto.si:

Izdelal Melom d.o.o. Tržič
Euro Foto, d.o.o., Kranj © 2021